Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Oznámení

Republika Jiříkovičky (small Georgia )

Má být hned po získání svobody (ani hymna ještě nebyla schválena od autorů )

okupována buldozery a bagry chtivého cizáka, který doufá, že mu sousední země RJ úředně povolí (svými vlastními vyvlastňovacími a přivlastňovacími zákony ) vytunelování přírodního bohatství děděného po staletí.

Vyzývám světovou veřejnost k projevům soustrasti i humanitární pomoci, pokud to bude v jejich možnostech.

Za sebeobranný výbor JEŽCI a SRŠNĚ ze sousedních lokalit a Výškoví Průzkumníci SKŘIVÁNCI za domácí.

Předem děkujeme za projevenou solidaritu.

Nedopusťte, aby křehký mír byl znovu obrácen v prach a písek.

Pochopení a projevenou účast prosím sdělte svým třem kamarádům.

Okleštěná ostrožna uprostřed skládky ostrozna@seznam.cz

Vyvlastňovací zákon umožňuje zabrat cizí majetek i v nepřítomnosti majitele.Také exekuce bez soudu.Zdroj časopisy leden 2007.

Vážený pane 

Demokracie je znovu ohrožena.V době restitucí, vracení pozemků, chtějí znovu vyvlastňovat v zájmu pochybných zisků, získání 350tis tun písku, za cenu nenávratného zničení mystické krajiny.Projekt uvažuje, že získaná skrývka a hrabanky nesmí být použita v místě těžby, cizorodé půdy, že nebudou navezeny.??Zalesnění rekultivace má ohromit ochránce přírody, neboť je slibováno,že bude rozsáhlejší než původní.


Již jste jednou vyhnal ozbrojené cizáky z naší země.Snad se Vám to zdaří i s novými agresory a kořistníky, vyzbrojenými buldozery a bagry.Myslím, že by z toho byl dobrý výtěžek.Doživotní úcta všech milovníků svobodného pohybu a snad i inspirace pro uměleckou tvorbu.Pokud by se podařilo vybudovat rozhlednu dříve než bude zahájena těžba, pak by snad mohla být zachráněna část území s naučnou stezkou.Skutečný zisk bychom měli společný-přírodní památka zachráněna

Šťastní lidé jsou prý déle zdraví,tak tedy hodně štěstí KČT a TOM pořádají 01.05 .2005 pochod Dvořákovým krajem od ČD Kralupy vedou trasy 8.11.14, a 25km.Zvu do našeho kraje.

BYL rozeslán důkaz o ignorování vlastníků a uživatelů

Důkaz, že nesouhlasná stanoviska k plánované těžbě byla nejen zpochybňována a ignorována, ale dokonce zatajována se objevil v lednu 2007. Několikastránkové odvolání nebylo nedodáno včas, ale naopak dokonce rozesláno všem vlastníkům. Tak se objevily dosud opomíjené obavy, že dobývací prostor je naprosto nevhodný pro těžbu a je to jen šikanování spousty zúčastněných jedním bagristou. Stejně tak účelový je konejšivý tón, že o nic nejde jen o kousek neplodné půdy nejnižší bonity./A levný zisk za písek sebraný drobným vlastníkům/. Stejně tak skřivánek je (podle názoru odborníků na živ.prostředí z Kralup ) jenom běžný, hojně rozšířený druh našich pískoven a nejraději zobe čerstvý písek přímo pod koly bagrů.

JI VA

Novému ministerstvu pana Bursíka

Pane

Chtěl bych Vás informovat o situaci, která nás trápí přímo v srdci Čech.

Názor – že technicky poškozenou krajinu nestojí za to chránit

- že pole nízké bonity se může bez následků odstranit

- že 30ti hektarová díra nemůže ovlivnit VELTRUSKÝ park na protějším břehu Vltavy

- že chodit na procházku za vesnici se dnes nehodí

- že příroda se chrání až příliš

- že spojovací cestu mezi vesnicemi již nikdo nepoužívá

- že rozhled na Středohoří, Rannou, Milešovku, Říp, až po Ještěd, Bezděz a soutok našich největších řek – nemusí nikoho těšit

- že skřivánek má křídla – tak uletí (neuletí)

- že plaché srny se ochočí nebo upečou

- že pokud se majitelé pozemků nebudou bránit včas a účinně tak jim to prostě vybagrujeme (zákon umožní vyvlastnění nedosažitelným osobám v zájmu státu )

je názor bývalých úředníků MZP a OBU.

Také jsou přesvědčeni, že místní obyvatelé nemají dostatečné argumenty a petice stovek lidí nejsou respektovány

DEVASTACI mají usnadnit

- utajovaná nesouhlasná stanoviska drobných (mnohdy starších vlastníků )

- falešné souhlasy falešného obč.sdr.

- studie ze vzdálené pískovny Ledčice a Černuc

- nedosažitelnost dědiců (ti se budou divit,až se vrátí )

- zatajování, zesměšňování a ignorování připomínek drobných vlastníků i veřejnosti v okolí

- požadavek bagrovat koryto Labe a Vltavy (!!!! )

- plánovaná rekultivace vzniklého údolí na kopci, což je směšné a odsouvající problém kamsi do budoucnosti (zatím není rekultivována ani část návrší nad Nelahozevsí )

Ostrožna je vyvýšený (230 m. n. m .Vltava je 170, soutok nevím ) prostor obklopený zbytky lesa a úložištěm ropy. Je to teplomilné stepní společenství, kde jsou propojeny jižní svahy se severními stráněmi s naprosto odlišnou florou, což vyhovuje mnoha druhům živočichů, kteří zde nalézali úkryt i potravu v různých obdobích roku i dne. Dnes je prostor uzavřen silnicemi a barierou plotů. Jakýkoli další zásah není žádoucí a dostatečnost prostoru pro zvěř se kriticky změní (30ha; Průhonický park má 250ha). To je i stanovisko obecních úřadů v okolí.

Zájem státu o zdraví občanů a zbytky krajinného, rostlinného a živočišného DĚDICTVÍ se jistě bude zlepšovat. Výprodej a jednorázové využití surovin k tomu jistě nepřispívá. Ani přejetí jezevci a rozplašená zvěř a ptactvo ztrativší svůj klid, ani nenávratné poškození odvěké (archeologické nálezy ) i současné turistické křižovatky (80 let tradice-červená, zelená ).

Již z jediné fotografie je vidět, jak je naše země pestrá, rozmanitá, prostě krásná.

Na druhé straně žádná sebelepší fotografie nemůže zcela zprostředkovat atmosféru místa a času. Vůně a zpěv ptáků, proudění vzduchu a hlazení slunečních paprsků. A lidé to vidí a chápou různě. Někdo nesnáší pach tlejícího listí, ale vůni benzínu a rozpáleného asfaltu. Jiný nesnáší řev ptáků, ale hřmění motorů a hučení klimatizace ho uvádí v úžas co člověk dovede.

  JI VA

2007-02-05

děkuji za odpověď

Hledám a posuzuji způsob a intenzitu obrany proti pokusu o zlegalizování pustošení naší země. Odbagrováním vrstevnice 224-230m.n.m. by podle našeho názoru došlo k nevratnému znehodnocení ostrůvku klidu v průmyslově zatížené krajině, která si podle názoru některých úředníků nezaslouží zájmu a ochrany.

Rozhodování o anonymním prostředí nesmí mít rozhodující vliv při posuzování míry možné(neškodné) devastace. Proto se snažím přiblížit naše okolí vnímavým lidem, kteří procházejí, z různých pohledů a souvislostí historických a třeba i mystických.. Zachránit planetu můžeme jen ochranou v nejbližším okolí. Zatím vlastním pár čtverečních metrů ohroženého území a chci toho využít k zachování výhledu do kraje i do lepší budoucnosti našich nástupců . Vztah k přírodě a jejím silám nemusí být založen jen na okamžitém zisku.

Pokus o seznámení s námi můžete najít na www.vrba-povltaví.estranky.cz

 

Připomeňme si.

Kdo stál bezmocně v koloně aut, měl by pochopit. Kdo někdy zasadil strom, staral se sledoval růst a potom vidí ořezané a vykácené aleje, měl by chápat, že jsme stále spojeni se svým okolním prostředím. Kdo se zúčastnil dálkového pochodu a viděl černé skládky nezničitelných hmot, zaplevelené úhory, vykácené vhodné stromy a ponechané plevelné nálety a zmlazené pařezy, nezůstal lhostejný. Stavební místa na úrodné půdě, zavážky přirozených úkrytů jsou podporovány našimi poslanci s odůvodněním, že se příroda chrání až příliš. (Také v TV zástupce hejtmana). Tato situace je zřejmě vyvolána úmyslně k vyvolání rozporů mezi zájmy předstírané a skutečné ochrany životního prostředí.

Mnoho mladých vyráží na jaře do přírody a raději se posadí do hebké trávy, než na smetiště. Nebo máte také další názor? Jak se asi cítí řidič nakladače, který najednou nabere 3kubíky písku i s hnízdy ptáků a spoustou dalších živočichů? Co chce zločinec, který obhajuje názor, že 100letý tis nemá cenu 400tisíc, ale jen 100t. Měl by příštích 70let zalévat pařez. Možná ani neví , že černá borovice a tis jsou jehličnaté dřeviny mnohonásobně překračující délkou života lidský věk. V Praze, kde jsou podmínky pro přežití stromů zvláště těžké, vykáceli aleje topolů a nyní se chystají na lípy ve Kbelích?. Další problém o kterém nejsou možnosti dohody. Způsobuje celonoční osvětlení jen kumulaci hmyzu, nebo jeho přemnožení? Je vypalování trávy přirozený vliv, nebo poškozuje monokultury? Nebo napomáhá vzniku pestré flory, některá semena potřebují a využívají dobu po stepních požárech (Čechy) Přemnožení klíšťat může mít také souvislost. Mnoho mladých míří do přírody, ale také mnoho sedí u počítačů a her a televizních seriálů a… 

Bývalé ministerstvo živ. prostř. nemá námitky k vybagrování unikátní mystické krajiny uprostřed Čech. Petici proti těžbě podepsalo, přes časovou tíseň, téměř 400 občanů okolních vesnic což je většina v přilehlé oblasti.

Ale zatím jsme tu doma (2005) 

 

Nachází se zde křižovatka turistických cest

KČT…Není tu hlubokých lesů,není tu hor,jen rozlehlé lány polí,ale všude nás provází stín tajemného Řípu a modravé vrcholky Českého Středohoří.Nemáme tu jezer ani rybníků,ale zato nás provází stuha Vltavy v hlubokém úvalu se vinoucí.  Čestný odznak Vojty Náprstka získali členové KČT Kralupy.

VÝZVA napište svůj vlastní ekologický dopis.Je 89 chráněných míst na dva miliony lidí hodně ,nebo málo?Lidé jsou dnes v50ti procentech ochotni platit za procházku v přírodě.Za to co bývalo dříve běžné a málem i povinné.

. Kdo se nezpronevěří stezce , dojde až na vrchol. Zaberte a ukažte jim, ignorantům, co je to ČESKÁ bojová /ČECHOVA/ píseň, před kterou vždy prchaly skvěle vyzbrojení a do té doby úspěšní cizáci, dobyvatelé , kořistníci, barbaři , protivové vlastně protivníci z řad zrádců myšlenky pospolitosti a mírového soužití s tradicemi. Ještě nemůžeme ležet na peci. Musíme znovu asimilovat nepřítele a jeho sílu využít pro další rozvoj našich Čech. Boj o naše duše nezačne letos. Byl tu vždy. Ještě jsme tu doma-zatím. Děkuji. Hloupost je prý srozumitelnější než rozum. Doufám, že nebude ani jednoho příliš.

Nezbývá mi než spoléhat na novou generaci opravdových Čechů. My staří už nejsme schopni čelit přívalu novinek.Nový slovník zaznamenal prý 7000 nových slov.Lidé příliš mluví a málo poslouchají. Ale jsou opravdu lidé, kteří chápou archetypy a magickou sílu srdce Evropy.Vše není na prodej. Dostávám, když rozdávám. Svou poslední šanci teď máš. Já čekám co s tím uděláš.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář