Jdi na obsah Jdi na menu
  

 

 

 

3

 

 

 

 

 

    Vážené sdružení

Kráceno((o))  1.duben 2005 mezinárodní den ptactva

 

 

 

Pro  Vaši informaci:

  • Občanská iniciativa za zachování přírodního rázu krajiny
  • Petici proti zamýšlené těžbě písku v prostoru Na Horách nad Novými Ouholicemi podepsalo téměř čtyři sta občanů
  • Bývalé ministerstvo životního prostředí nemá proti těžbě prý námitek
  • Dnešní změny ve vládě budou možná více nakloněny názorům místních obyvatel ve prospěch živočichů rostlin i lidí, žijících v tomto regionu nyní i v budoucnu

 

 

 

Vážené sdružení ochránců

Dozvěděl jsem se o vašich úspěších při ochraně obojživelníků a proto doufám, že Vás zaujme můj návrh, jak ochránit velmi malý zbytek původní krajiny.

Jedná se o zřízení /založení/Naučné stezky v Dolním Povltaví s důrazem na seznámení procházejících s životními formami přežívajícími v poškozeném moderním prostředí.

Výchozí místo od hospody Pod kaštanem,()…..kráceno

Tímto by byl ukončen zajímavý a v mnohém obohacující okruh, který by zároveň zvýšil prestiž ochranářských a turistických skupin a obohatil dnešní i budoucí návštěvníky středních Čech-srdce Evropy.

 

 

 

Další informace viz.zelené dopisy osobnostem v turistice a kultuře.

Drahá a zbytečná stavba železničního nadjezdu se také velmi podepsala na kvalitu prostředí, navíc po letech provozu je stále ještě nebezpečná nejen zvěři ale i chodcům, motoristům. Místo rozšíření vozovky byla postavena nepřehledná stavba. Při zastavení na stopce není bezpečný rozjezd. Pro nadměrné náklady - hlavní důvod stavby - stejně nevyhovuje, protože auta musí jet do protisměru, aby zvládly zakřivení zatáček a výšku podjezdu. Další nepřekonatelná křižovatka byla vybudována Na Homolce. O kilometr na sever. K dovršení všeho je poslední odříznutí této lokality proudícími kamiony uskutečněno na severozápadě. O tom rozhodují lidé kdesi v Olomouci, Brně či na Marsu.

 

 

Je třeba zamezit vyřezávání vzrostlých stromů. Smutné je, že místní lidé mnohdy nechápou nenávratnost poškození krajiny  a jsou schopni fandit kácení, prořezávání, ohraničování, omezování, vyhrazování prostoru a v neposlední řadě zisku, bez ohledu na budoucí vývoj.

Dnes se znovu objevuje problém poškozování a kořistění z přírody. Jako by nestačilo kácení vzácných starých porostů a výjimečných  unikátních, osamocených rostlin, jako naposledy přímo v parku – vzácná borovice nebo nejseverněji se vyskytující cypřiš. Duté stromy jsou domovem mnoha tvorů. Naší  „civilizované představě“ odporují. Pod záminkou ochrany, bezpečnosti provozu a bůhví čeho se likvidují za několik hodin celé aleje, které vyrůstaly mnoho desítek let. Mnohdy je možno vysledovat zájem o toto levné kvalitní dřevo u významných osob v kraji. Rozhazování otrávených návnad, vybíjení dravců, pytlačení, ale i využívání zvířat pro kosmetické účely lidí má být znovu obhájeno?

Báje))((

Uctívání ptáků – kondora, orla, tetřeva, v Římě hus, ale u nás drobných pěvců zejména skřivánka.(O)

 

 

 

ENEOLIT - doba, kdy byl matriarchát nahrazen patriarchátem se budovala VÝŠINNÁ OPEVNĚNÁ HRADIŠTĚ. Na našem území se vystřídala řada pravěkých kultur(O)

 

 

 

Na západě je výhled na prameny u obce Sazená, dále až na Slánsko a Kladensko. Na sever - České Středohoří, Hazmburk, Milešovka, na dosah památná hora Říp. Ještěd a Bezděz jsou viditelné zejména při odpoledním oslunění. Mělnický zámek je výrazná dominanta nad soutokem největších Českých řek.

 

 

 

 

 

V naší české zemi je stále ještě mnoho krásných míst. Mezi nejkrásnější patří členitá krajina s krásnými dalekými výhledy. Velmi originální je místo zvané Na Horách. Na ohbím řeky Vltavy s dominantou Mělnického zámku nad soutokem největších českých řek na jedné straně a na severu památná hora Říp a České Středohoří s Milešovkou.(O)

 

 

 

Chtěl bych využít 80té výročí Kralupské turistiky v oblíbené oblasti ke zvýšení prestiže spolků i jednotlivců, kterým není lhostejná příroda a zachování jejího kouzla do budoucna.

Nachází se zde křižovatka turistických cest – červené, zelené a modré.

Vážení, chtěl bych vás seznámit s problémem, který má oblast kterou právě procházíte/projíždíte. Dvořákova červená turistická stezka je ohrožena. Přeložením stezky mimo dosah připravované těžby písku by se znehodnotily krásné rozhledy z prostoru Na Horách a ohrozily by se i četné druhy živočichů a rostlin v této unikátní lokalitě. Místo vytěžení 20ti metrů do hloubky navrhuji postavit 30ti metrovou rozhlednu v této oblasti zcela chybějící. Rozhled na západ kladensko, na východ Mělník, Bezděz, Ještěd, sever Středohoří a hora Říp.    

 

 

 

Děkuji za pozornost a případnou podporu.

Je třeba zachovat poslední útočiště drobné zvěře v technické krajině uprostřed Čech

 

 

 

7.4. Světový den zdraví. 12.4. Den boje proti hluku.18.4.Mez.den historických sídel. 24.4. sv. Jiří-vylézají hadi a štíři.Hurá na pouť po červené stezce.

 

 

 

Rozhledna z trubek,jako je na Veselém Kopci ,by se vhodně začlenila do krajiny a neomezila by ani zemědělskou výrobu.Spolu s Naučnou Stezkou by velmi zkvalitnila turistické zážitky i poznání krajiny i tvorů velké části Středních Čech.Bohužel realizace takového nápadu není v silách jedince.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů

Na životní prostředí a IPPC

                                                                                                v Nový Ouholicích 13.3.2005

 

 

 

 

 

 

Věc:             Důrazný nesouhlas s poškozováním vzácné teplomilné flory v prostoru Na Horách a podpora petice místních občanů

 

 

 

Vyjadřuji

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ať zvítězí rozum nad zištností.      (o)

Kráceno – použito  v jiných  dopisech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Březen 2005

 

 

 

Vážení turisté a milovníci naší přírody, chtěl bych vás informovat, že se projednává další hrubý zásah do naší oblasti (lokality) – obnovení těžby písku. Přeložení vedení vysokého napětí by jistě bylo velmi drahé, ale přeložení turistické červené stezky Dvořákovým krajem kamkoli by velmi a nenávratně poškodilo kvalitu turistických zážitků z krajiny obývané již od pravěku.

 

 

 

 

ENEOLIT - doba, kdy byl matriarchát nahrazen patriarchátem se budovala VÝŠINNÁ OPEVNĚNÁ HRADIŠTĚ. Na našem (()) přímo na polích tzv. VÝVRTY spolu s nedovrtanými otvory a také další zlomky.         (o)´=kráceno= v jiném dopisu použito

 

 

 

 

Křižovatka turistických cest

 

 

 

 

V naší české zemi je stále ještě mnoho krásných míst. Mezi nejkrásnější patří členitá krajina s krásnými dalekými výhledy. (())písku do poslední neporušené lokality. Pamětníci jsou zásadně proti dalšímu neuváženému poškození s trvalými následky pro budoucí. Děkuji za podporu či případnou pomoc.

 

 

 

E-mail: ostrozna@seznam.cz                (())kráceno

 

 

Zelená pro Vaše kroky

 

 

 

 

80.let turistiky v kraji

Vážení, chtěl bych vás seznámit s problémem, který má oblast kterou právě procházíte/projíždíte. Dvořákova červená turistická stezka je ohrožena. Přeložením stezky mimo dosah připravované těžby písku by se znehodnotily krásné rozhledy z prostoru Na Horách a ohrozily by se i četné druhy živočichů a rostlin v této unikátní lokalitě. Místo vytěžení 20ti metrů do hloubky navrhuji postavit 30ti metrovou rozhlednu v této oblasti zcela chybějící. Rozhled na západ kladensko, na východ Mělník, Bezděz, Ještěd, sever Středohoří a hora Říp.    

Je třeba zachovat poslední útočiště drobné zvěře v technické krajině uprostřed Čech

 

 

 

 

 

 

Skřivánek tak pěkně zpívá, že až srdce pookřívá, kdyby zpíval jako drozd, bylo by to krásné dost, ale skřivánkovo pění, to je teprv potěšení

 

 

 

Věc:       Důrazný nesouhlas s poškozováním vzácné teplomilné flory v prostoru Na Horách a podporu s peticí místních občanů

 

 

 

S pozdravem  Ať zvítězí rozum nad zištností.

 Kráceno )o)()(o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Březen 2005 – zelená pro vaše kroky

 

 

 

Vážený pane,

 

 

 

chtěl bych Vám vyjádřit poděkování a obdiv za píli a energii, kterou jste věnoval propagování naší krásné země. Obdivuji Vaši víru, že k pramenům nechodí vandalové. Že rozhledna slouží k získání nadhledu. Rozhlednu (jako je na Veselém Vrchu– přikládám obrázek.) bych zde „Na horách“ přivítal. Bohužel však nevím co vše je potřeba zařídit, (aby bylo vše legální a hlavně nezpochybnitelné.)

Na západě je výhled na prameny u obce Sazená, dále až na Slánsko a Kladensko. Na sever - České Středohoří, Hazmburk, Milešovka, na dosah památná hora Říp. Ještěd a Bezděz jsou viditelné zejména při odpoledním oslunění. Mělnický zámek je výrazná dominanta nad soutokem největších Českých řek. Veltruský zámek s anglickým parkem je velmi navštěvován i zahraničními turisty.

 

 

Bohužel jsou u nás lidé, kteří chtějí opak – co nejrychleji vytěžit suroviny, rozprodat a zavést prostor odpadem. Pokus o znovuotevření pískovny je odmítán místními občany, turisty i milovníky přírody všeobecně. Petice místních občanů byla předána.(400 občanů okolních vesnic je většina).

Turisté, ochranáři, milovníci přírody i lidé všeobecně potřebují chvíle odpočinku v panenské přírodě, zpěv ptáků a krásný rozhled ve vůni lesů a květin daleko více než wolkmeny na uších, mobilní zvonění nebo půl metrový reproduktor za sedačkou svého rychlého auta rozjíždějícího v horším případě náhodné tvory křížící mu cestu. Kdo asi u nás v Dolním Povltaví přejel vzácný párek jezevců? Pospíchal nebo se bavil? I ježkům se přece dá vyhnout.

Chtěl bych využít 80té výročí Kralupské turistiky v oblíbené oblasti ke zvýšení prestiže spolků i jednotlivců, kterým není lhostejná příroda a zachování jejího kouzla do budoucna.

Nachází se zde křižovatka turistických cest – červené, zelené a modré. V Kralupech nad Vltavou u kostela se můžete rozhodnout pro červenou - směr Husinec, Klecánky, Bohnice nebo Otvovice, Budeč, Okoř, Horoměřice nebo Nelahozeves Dvořákovou stezkou, Na horách, Jeviněves, Říp, Roudnice. Nebo okruh po zelené Hostibejk, Lutovník, Kalvárie, Velvary, Chržín, Sazená, Nové Ouholice a Na horách zpět Dvořákovou červenou stezkou do Kralup. Nebo modrou do Veltruského parku a Nelahozevsi a pak po červené Dvořákově.

 

 

Tato lokalita je významná již od pravěku. Je to tzv. „ostrožna“ (možná příbuzná s výrazem ostorožno, možná ostroh).

 

 

ENEOLIT - doba, kdy byl matriarchát nahrazen patriarchátem se budovala VÝŠINNÁ OPEVNĚNÁ HRADIŠTĚ. Na našem území se vystřídala řada pravěkých kultur. Lid s nálevkovými poháry, lid s kanelovanou keramikou, lid kultury řivnáčské, lid kultury kulovitých amfor, lid s keramikou šňůrovou a lid se zvoncovými poháry. Zajímavé pravěké nálezy přinesly tzv. povrchové průzkumy na kopci mezi NOVÝMI OUHOLICEMI A SAZENOU NA TZV. OSTROŽNĚ. Tedy na místě, které je ze tří stran chráněno přírodními srázy.

 

 

DOBA KAMENNÁ V NOVÝCH OUHOLICÍCH. Dr. Hartl z prehistorického oddělení Národního muzea zahájil arch. výzkum v r.1988. Byly získány úlomky pravěké keramiky, kostí, zlomek kamenné sekery, pazourek, ale také kůlové jamky. Další sonda byla uložena na poli směrem K VEPŘKU. Zde při výstavbě dálnice byly také nálezy. V této oblasti mimořádně zajímavé se projevuje rozhraní dvou pravěkých období. KULTURA VYPÍCHANÁ na konci 4 tisíciletí v neolitu a NÁLEVKOVÝCH POHÁRU 3 tisíciletí. Výzkumy byly prozatím přerušeny. Někdy se tu nacházejí přímo na polích tzv. VÝVRTY spolu s nedovrtanými otvory a také další zlomky.

 

 

V této oblasti je i zajímavá vodní anomálie. Poměrně silný pramen se po stovce metrů vsakuje.

 

 

 

Děkuji za Váš čas a zájem,

Vaše zkušenosti a znalosti by mohli přispět k zachování zbytků neporušené přírody.

Xxxx           Nyní budeme sledovat Paměť stromů a snažit se vaše zkušenosti použít při zachování posledních zbytků života v technicky ovlivněné krajině.

E-mail: ostrozna@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Březen 2005 – zelená pro vaše kroky

 

 

 

Vážený pane doktore,

Asi jsem se musel zbláznit nebo se tak stane brzy. Usmyslel jsem si, že jsem strážce hor.  Ne nějakých kdovíjakých vysokých hor, ale ostrožny uprostřed Čech v srdci Evropy. V dolním Povltaví je lokalita unikátní svou teplomilnou květenou, ale je zde i vřes na severních a západních svazích. Celoročně zde můžeme vítat slunce při jeho východu i těšit se z barev západu. Nádherné výhledy až na Slánsko a Kladensko a ještě lepší přes soutok našich největších řek na Mělník a dále Bezděz a Ještěd, České Středohoří s Milešovkou a v popředí docela blízko bájná hora Říp. Středem návrší vede mezi políčky turistická červená Dvořákova stezka. Na podzim zde miliony pavoučků vytvořily závoj jak v pohádce, který milosrdně zakrýval i nešetrné zásahy člověka do prastaré přírody. Doktor Hartl z Národního muzea potvrdil zajímavost tohoto území. A já přestože jsem chudší než kostelní myš, jsem se rozhodl iniciovat, poblázněn reklamou a TV pořady o přírodě řečmi o demokracii a rozzloben nešetrným zacházením s krajinou, stavbu rozhledny na soukromém políčku. Mám představu, že bude použita typizovaná stavba z lehkých trubek jako např. na Veselém vrchu, která bude korespondovat se současnou  tváří krajiny a nebude narušovat ani zemědělskou výrobu.

Ostatně podobná věž vyrostla nedávno na modré, na skále nad řekou a není přístupná turistům obdivujícím zákruty u Řeže.Ale mohou se děsit z pohledu na jihozápad na nový Říp-skládku Úholičky.

Tento kousek přírody je ze všech stran ukusován a požírán technikou.

 

 

 

Toto území je znovu zkoušeno… Nyní pískovna má být s požehnáním bývalého ministerstva, které nevidí v porušování krajiny žádný problém, rozšířena až na území pod vysokým dálkovým napětím, kde se neodvážili těžit ani v dobách totality.

 

 

 

Dokážu si představit, jak to dopadne  ponecháme-li iniciativu úředníkům z Jihlavy, Pardubic, Brna či odněkud

z Marsu. Nedůvěra prostých občanů v úřady, vládu, policii se prohlubuje. Je třeba se bránit. Soudní procesy trvají příliš dlouho. Soudí nás nezodpovědné osoby, které jsou nezřídka brzy také souzeny.

 

 

 

Informacím pro taková esa v ochraně jako mediálně známé osobnosti turistiky a kultury jsem dal přednost před doporučovanými kontakty na měnící se a vzdálené úředníky.

Vážím si Vás jako  významného turisty a znalce přírody .Byl bych šťastný, kdyby byl nalezen způsob, jak ochránit krajinu v mystickém středu pro budoucnost. Zúčastnil jsem se 2.4.pochodu Do Okoře bez oře,sice velmi zkráceně ze zdravotních důvodů, ale přes to si troufám hodnotit celý průběh této významné, tradiční akce Kralupských turistů.U příležitosti 80ti let mne zejména překvapila přesila velmi mladých účastníků. (dodatečná informace- 1149)Dále je dnes velmi módní velké množství psů a také koně a zejména cyklisté. Mnoho lidí si také všímá poškození přírody, černých skládek, vyřezávání vhodných stromů místo zužitkování větví a plevelných náletů atd. Je to potěšitelný vývoj vzhledem k tomu jak snadno a bez výčitek dnes kořistí někteří, mnohdy i místní, ale častěji ti kteří by kolem sebe nedopustili nepořádek a  tak ho udělají jiným. Perfektně posekaný trávník, drahé bonsaje, kamenný příjezd do garáží, krytý vyhřívaný bazén a odpadky odvezu do lesa, hodím do křoví, nebo nechám na cestě, ať je někdo uklidí, jestli chce.U Mlčechvost myslivci odstranili černé skládky a než se přišli potěšit z dobře vykonané práce, již zde byly navezeny znovu haldy odpadků.

Mnohdy lidé přestali chápat proč je nutné chránit své okolí.Asfalt a beton nemohou ani krátkodobě nahradit kvetoucí louku. Ticho je dnes tak vzácné, že by se asi opravdu mělo dovážet v plechovkách od KOKAKOLY.

Návštěva Naučné stezky na Džbánu  535m.nm. mě utvrdila v názoru, že naše lokalita je velmi výjimečná. Potok ústící do Vltavy je dnes také spoután, ale prameny jsou stále v 500metrech na červené půdě pohoří vzdáleného 50km a viditelného z naší ostrožny./zvláště pokud se podaří získat nadšence, sponzory a bůhví co všechno, zejména zkušenosti a znalosti, pokud zvítězí rozum nad lží a nenávistí/.Další těžko řešitelný nápad je vybudování naučné stezky přímo v blízkém okolí ohrožené oblasti. Rondel s rozhlednou by chránil oblast po dlouhá léta.

l Návrh:

Zřízení /založení/Naučné stezky v Dolním Povltaví s důrazem na seznámení procházejících s životními formami přežívajícími v poškozeném moderním prostředí.

 

 

Výchozí místo od hospody Pod kaštanemč.1, pod mostem přes Vltavu v Miřejovicích. První místo - Chráněné tůně s vzácnými druhy, které přežily i katastrofické záplavy, které byly mimochodem celkem běžné před meliorací. Naproti přes řeku je Veltruský anglický park s dlouhou tradicí a významnou návštěvností. Stezka by pokračovala podél toku naší největší řeky (průtok na soutoku má vyšší než Labe). Informační tabule by mohla seznámit procházející s druhy vodního ptactva a rostlin lužního lesa. Byli zde i ledňáčkové (znak krále Václava) a před sto lety dokonce bobři. Dnes možná zahlédneme užovky, pokud je nevyhnala stavba koridoru super rychlé trati železnice. Pod dálnicí je potrubí, které přivádělo slanou vodu z až 25 km vzdálených dolů. Ústí Bakovského potoka, který pramení až v pohoří Džbán bylo v pravěku pravděpodobně úplně jinde než dnes. Také spoutaná řeka si dříve měnila koryto a vytvářela usazeniny v široké deltě. Podél potoka dnes již také upraveného by vedla stezka dubovým hájem nahoru na ostrožnu (místo chráněné ze třech stran přírodními srázy). V háji jsou podrosty lísek, dřínů a bylinné patro je zastoupeno kopytníky, podléškami, konvalinkami ale i borůvčím. Dále na této severní straně jsou i vřesy a kapradí, v této teplomilné společnosti a malé nadmořské výšce zcela překvapující. Od jara kvetou podběly, petrklíče, fialky od bílé až po červené a tmavé odstíny. Na malé ploše, asi 500krát 1000m, která zbývá minimálně poškozena je stále ještě ohromná spousta druhů bylin, které zajišťují životní prostředí pro hmyz (vřetenušky, modrásky a píďalky), pěvce i vyšší formy. Svída, srstka, šípky, trnky a další zajišťují ochranu a potravu drobné zvěři i predátorům.

I pokud by se nepodařilo zabránit vytěžení 20ti metrové díry, měla by tato stezka své opodstatnění. Vždyť dnes ani mnozí venkované nevědí jak kvete javor. Zde se vyskytuje samozřejmě také problematický, ale i užitečný a krásný v květu - akát, dále jasan, lípa, jíva a několik druhů borovic, modříny a dokonce i smrky a jedle.

Stezka by dále pokračovala k ropným nádržím a podél silnice k nezapomenutelným výhledům na zdevastovanou krajinu v prostoru bývalé těžby/přikládám obr. / a dnešní skládky civilizačních nadbytků, mnohdy vynucených úředníky. Nyní jsme již ve zbytku lesa nad Nelahozevsí. Zde mají krásné tradice. Mimo jiné i cestu pohádkovým lesem. Další cesta by raději nevedla do zavezeného malebného /dříve/údolíčka, ale zpět na modrou  podél nádraží k hospodě. Tímto by byl ukončen zajímavý a v mnohém obohacující okruh, který by zároveň zvýšil prestiž ochranářských a turistických skupin a obohatil dnešní i budoucí návštěvníky středních Čech-srdce Evropy.

 

 

 

Děkuji za Váš čas a zájem,

Vaše zkušenosti a znalosti by mohli přispět k zachování zbytků neporušené přírody.

 

 

 

E-mail: ostrozna@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

   Pane doktore děkuji

Slyšel jsem vás na F1. Je lahůdka pro uši i duši slyšet někoho, kdo se dnes hlásí

ke skutečné kulturnosti a poznání, ne jen zisku a osobnímu prospěchu.

A učí naslouchat hlasu přírody.

děkuji

 

 

 

zelený dopis 11

Zbytky naší krajiny a celé přírody jsou dnes masivně likvidovány.

Celosvětově předstíraná i skutečná ochrana není dostatečná.

Množství zvěře i rostlin vyhynulé v posledních letech je alarmující.

U nás se brzy sníží množství ptáků na polovinu. Lesy, pole i sady a louky

jsou také většinou v zoufalém stavu. Katastrofy jsou zřejmě neodvratné.

Zajímavý je názor, že poškozená krajina se již nemá chránit. Ještě je dost míst

kde alespoň něco roste nebo žije.

Nevím co si myslet o Prodané nevěstě v DIVOKÉ ŠÁRCE 3.9.

Vy jste měl štěstí seznámit se spoustou šikovných lidí a vidět mnoho krásných míst.

Zelenou pro vaše kroky.

Samouk a samorost

 

 

 

zveme na www.vrba-povltavi.estranky.cz