Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vysvětlení a obhajoba chaosu

video o síle přírody

http://sorisomail.com/email/42722/ja-viram-desmoronar-uma-montanha.html

Děkuji za projevený zájem.

Názor úřadů, že poškozenou tech.krajinu již není třeba chránit se mi také jeví jako chaotický. Používání zákonů z 60tých let minulého století k zastrašování a pacifikaci drobných vlastníků, mnohdy starší generace, je přinejmenším dezorientační.

Naproti tomu přírodní chaos na malém území čtverečního kilometru by se měl zachovat a podpořit původní společenství narušené již technickou i zemědělskou činností.

Po vybagrování 20metrové díry nebude možné vrátit dřívější klimatické podmínky ani v případě zavezení odpadky, ani v případě výsadby stromků v rokli.

Lépe by bylo využít stálé proudění vzduchu k výrobě žádané energie, k čemuž jsem ochoten propůjčit část svého pozemku. Další přijatelná varianta je věž pro zlepšení signálů pro obec SAZENÁ.

 

Ostrožna Na Horách Nové Ouholice okres Mělník

Exit 19 Nová Ves

www.vrba-povltaví.estranky.cz

 

Prozatímní Jednatel

 

 

Ještě o chaosu

Z chaosu vzniklo vejce-zárodek veškerého života.A člověk si ho uvařil.Ne to ne. Ale trocha harašení a recese patří do vážných jednání, jinak bychom my suchaři brzy úplně uschli aniž by to kdokoli zaregistroval. Navíc někdy hloupost uvolní další možnosti dosud skryté.

Přírodní a historický chaos je typický pro českou kotlinu. Dno moře-sopečná činnost, křižovatka kultur, pestrá fauna i flora, domácí kmeny i přistěhovalci. Stopy Mínojců v zanikající době bronzové a soudobé spojnice všech směrů a kvalit v DOLNÍM POVLTAVÍ.

Hledám vnímavé a zkušené jimž není lhostejná budoucnost naší země, domova mého i slavných předků.

Hledám tvrďáky schopné obhájit citlivý přístup ke krajině i lidem.

 

Omlouvám se za chaos ve svých myšlenkách i pokud jsem se někoho dotkl neopodstatněně.

Úředníci, kteří nejsou zdejší, jsou pochopitelně přirozeně lhostejní ke vzdáleným problémům.To platí univerzálně ve všech oborech. Nihil Novi Sub Sole.

 

Více www.vrba-povltaví.estranky.cz

Fotodokumentace současného stavu PJ v.r. na půjč.PC

TRUBTE….. zachraňme posledního kolouška a mizící skřivánky
Na vědomí všem, jimž není lhostejné nevratné poškozování našeho prostředí.
Přes opakované protesty majitelů, zastupitelů obcí i občanů v okolí se stále připravuje devastace 30ti ha území – NA HORÁCH.
Toto malé území prý není třeba chránit, protože je v již zdevastovaném okolí.
Plaché srnky i ostatní zbytky drobné zvěře tak již nebudou mít žádnou naději.
Silniční obchvat, dálnice,železniční koridor, ropné nádrže za plotem a zbytečný nadjezd již oklestily toto území.
OSTROŽNA je vyvýšené území chráněné přírodními srázy a zbytky porostů s výhledem do dalekého kraje – NENÍ to dobývací prostor.
Dlouhodobé obtěžování úředníků je v rozporu s právy majitelů i v rozporu se zájmy veřejnosti. Také v rozporu s dlouhodobým záměrem využití tohoto vyjímečného místa i když dnes již velmi poničeného.
Petice občanů z okolí se naprosto minula účinkem a soukromé protesty jsou ignorovány, nepřijímány, zesměšňovány a zpochybňovány jako neopodstatněné.Na zřetel nejsou vzata odmítavá stanoviska k nevhodné hospodářské činnosti v tomto prostoru vyjádřená obecními úřady Sazené, Nové Vsi, Nových Ouholic,Vepřku, Velvar,Nelahozevse i Kralup nad Vltavou.
Globální zhoršení klimatu není jen strašák, ale konkrétní situace se začátky přímo kolem nás.
Hrozí také trvalá morální a psychická újma.
Zelenou pro vaše kroky a hlasy

MÁM jiný dlouhodobý záměr se svým pozemkem než ho darovat a nechat trvale znehodnotit vybagrováním zbytečné díry, sloužící pouze zisku jedné cizí osoby./začíná si říkat organizace/

Prosinec 2006-12-30

Úřade vaše číslo …………………………..07000/2006/02/010
Máte to pěkně zpracované až na několik chyb.
Mám mnoho svědků , že protesty proti těžbě už probíhají léta. Záměr je naprosto odlišný. Důvody zřejmé. Naše stanovisko ZAMÍTAVÉ. Nové Ouholice nejsou dobývací prostor pro vás ani nikoho jiného. Včetně falešných občanských sdružení. Důvěru občanů ani parlamentu jste opět nezískali. Lhostejnou podporou devastace našeho majetku nepřímo navádíte k poškozování cizí věci za asistence totalitních praktik a nesrozumitelných zkratek.
                                                        Čest práci
Úředníků je sice více než lidí, ale majitelé, zejména pokud jsou dlouhodobě nepřítomni, nemohou každému novému vysvětlovat proč nechtějí ve své posteli cizí chlapy.
V civilizované zemi by bylo nejdříve nutno získat povolení ke vstupu na soukromý majetek od majitele. Také zákony o ochraně osobních údajů si vysvětlujete podle svého.
Eduarde Janoto víte o tom?
Když někdo může nechat za naše peníze vytisknout-když obálku neotevřete- četl jste obsah. Tak to není člověk.Mimo některých psychotroniků to dokáží jen marťané, kteří nás řídí z dálky.

Slušnost bývala-nejdříve se zeptat a ohlásit a potom teprve jí na návštěvu.
A NE si svolat hostitele a oznámit jim, že se mi líbí jejich majetek a beru si ho.
Když nebere lapka na vědomí petice stovek lidí – je to na pováženou. Čeká dárky?
Dříve se vyhazovalo oknem, aby se již nevítaný nemohl vrátit.

Zájmem státu je péče o zdraví občanů a zachování přírodního bohatství v alespoň minimálním rozsahu.

Rafinovaně schovaní úředníci z Kralup v Mladé nebo Staré Boleslavi, z Kladna v Praze, z Prahy někde v Brně nebo Olomouci, Jihlavě a na MARSU rozhodují o tom co si má majitel postele obléknout na noc.HLAVNĚ NEDůSTOJNĚ.
Dlouhodobé obtěžování také může způsobit M Ú – morální újmu.
V době miliardářů a občanské zadluženosti 525 miliard je divné hádat se o půl hektaru.

Jsem ochoten zvážit dočasný pronájem a tím ukončit obtěžování úředníky. Za podmínek že bude zachována vrstevnice 224m.n.m. z nezávadné skrývky a bude postavena rozhledna a areál relaxace s nepoškozeným přístupem po obecní cestě.Archeologické nálezy budou ošetřeny.

Č eský S polek Z a Z áchranu D omácích D ruhů S polečníků Č lověka
       P rozatímní J ednatel VJV vr na p ůjčeném PC 2006

2007 pokora úcta tolerance – prázdná slova
nebýt škůdce úmyslně by pro začátek stačilo.
Za další – myslet na druhé jako na sebe. Jak to vypadá z jejich pohledu?Komu změna neprospěje? Není kompromis ještě horší varianta? Opravdu zlepšujeme vylepšováním? Opravdu chceme poručit větru, dešti? Vše ovládnout, vytěžit maximum, co nejrychleji? Co vše nestačíme zaregistrovat, zpozorovat, uvědomit si ,prožít.Co děti, umějí si hrát. A co banány…porostou ještě někde? Bude vše instantní? V tabletách, čipech? Je megalo – manie nemoc globální?
JSOU SLOVA PRÁZDNÁ JI VA

KDYBY

Kdybych byl malíř
Namaloval bych Vltavu jako dívku.S nohama na Šumavě, boky přehrady, ruce rozpažené na vysočinu a plzeňsko, vnadné křivky zátočin mezi kopci nad Prahou a vlasy – delta přítoku do druhé největší řeky.

ALE

Nejsem ani malíř ani spisovatel, ale komprese je značná a dlouhodobá.
Děkuji za pozornost nejsem žádný spisovatel, ale beznadějná situace, kterou vytvořili ĎOVADA anebo dokonce KRIDIOTI,jak je nazvali profesionálové, si vyžádala tuto reakci. Doufám, že se vyjadřuji dostatečně srozumitelně, protože dnes je toto dost velký problém,při spoustě informací,které musíme denně strávit.

ŠÁRKA jméno známé z dívčích válek kdy něco zdánlivě slabého vystupuje proti silnému favoritovi

Má být udělena výjimka ze zákona č.114/1992sb. Registrovaný VKP s prvky ÚSES,Křemec ,Ve stupních.Dokumentace nevyhovující nebo nedostačující.Par.3 písm.b. ??
Záměr zasahuje do prvků nadregionálního a regionálního systému ekologické stability.Hodnocené území, ložisko štěrkopískovny leží na vrcholu výrazného terénního hřbetu západně od obce Nové Ouholice.Jižně je vytěžený prostor bývalé pískovny Uhy.228-235m.mn.Klesá výrazně do přilehlých údolí.Plánovaný zisk je 350tis tun písku.Plánovaných 16let těžby po 8letech příprav se mění na příští rok a dalších 40let plus rekultivace slibovaná v nebývalém a nevídaném rozsahu,kdy budou pískaři rozhazovat semena původních rostlin přivezených z Jižní Moravy, zakládat rybníčky s obojživelníky přímo v pískovně a přenášet mravence zpět do nově vysazených staletých borů a hájů.Víme kolik dnes stojí sazeničky stromků a nevěříme, že těžaři budou ochotni část svých zisků obětovat na nákup něčeho co už tu vlastně dávno bylo.Také datli a žluvy nebudou rády čekat 50let na duté stromy
.Jenže Čechy nejsou jen lesy, ale významnou část tvořily právě stepi a jejich společenství.Naše políčka jsou nyní označena jako negativní složka krajiny.Pozitivní složka krajiny – lesy- bude nyní také zničena a přes slíbené nahrazení někdy v budoucnu nebude již nikdy obnovena z důvodů,které všichni dobře známe.V případě nálezu chráněných rostlin,objevení ohrožených živočichů ,zastavit těžbu.Zajistit jejich záchranu.TO SE NEMUSÍ ani začínat.

Stanovisko k plánovanému poškození veřejné cesty SAZENÁ – NOVÉ OUHOLICE

Přes odmítavé stanovisko obcí a petice stovek občanů proti těžbě písku v prostoru NA HORÁCH je stále připravován dobývací prostor, který poškodí nenávratně nejen cestu a turistickou trasu, ale celý ráz krajiny. Okraj lesa má nenahraditelnou hygienickou i relaxační hodnotu a dokonce se zde ještě nepodařilo vyvraždit srnčí a káně.
Ani mravenci zřejmě nezastaví buldozery. Ani vzrostlé stromy, které by měly být památné nebo alespoň chráněné. Ani zbytek teplomilných stepních bylin, které byly v posledních letech mnohostranně ohroženy. Zdůvodnění nízkou bonitou je liché a směšné.
Zelená turistická stezka byla dříve více používána k dostupnosti k vlakovému spojení, trať Praha – Děčín. Dnes je více používána jako CYKLO nebo HYPO stezka. .
Návrh na zvýšení turistické atraktivity- NAUČNÁ STEZKA.
Návrh k zachování prostoru severně od veřejné cesty. Alespoň 5 z 35ha ohroženého prostoru.
Nezávislý odborník by měl posoudit dostatečnost stepního prostoru planiny pro zachování druhů ohrožených těžbou i zemědělskou výrobou. Pro drobné pěvce jsou rychle jedoucí traktory pohroma a rozorání mezí jejich zkáza.. /udržitelnost populace/
Chci znovu důrazně vyjádřit nesouhlas s poškozováním zbytků krajiny s odůvodněním, že už nemá cenu poškozenou krajinu chránit.
Za asistence dočasných a bývalých úřadů živ.pros. byla již kriticky poškozena Homolka a Průhony. Navážky na kopcích nemohou zlepšit dopravu.
Myslivci a turisté prý neměli námitek k trvalému znehodnocení revíru i červené Dvořákovy cesty E10. Já myslím, že námitky jsou na místě a oprávněné.
Lidé jsou dnes ochotni za procházku přírodou dokonce i platit. Někde si svého okolí váží. Dvořákova cesta E10 nabízí svými rozhledy z vrstevnic 220-230m n. m ojedinělou příležitost
Zveme na www.vrba-povltaví.estranky.cz

                 Za CSZZDDSC p.j. V.J.V. v.r. na p. PC


Zachování neopakovatelného rázu krajiny a teplomilného rostlinstva velmi cenného zvláště v již poškozené oblasti je nezbytné.

Dobrý hospodář se prý pozná. S několika voly dokáže zorat celou zemi.

Při pohledu z vrcholu hory rozumu vypadá veškerý život jako zhoubná choroba a svět jako blázinec-Goethe

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

stále aktuální 2013 prosinec

(jirka, 5. 12. 2013 10:53)

nová petice za záchranu životního prostředí v prostoru NA HOrách je reakcí na trvalé obtěžování občanského sdružení z Mělníka, které nikoho nezastupuje a nemá žádná práva v našem regionu