Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení pánové

Zdá se , že nás zahanbí hendikapovaní, kteří dokáží usilovat po léta o splnění svého snu.

Je to novinka. Víceúčelová bezbarierová rozhledna uprostřed Evropy.

Naštěstí pokaždé, když se chci vzdát, dostanu novou inspiraci a povzbuzení. Potvrzení životaschopnosti nápadu nějakým znamením se při mé dětinskosti projeví další energií nebo náznakem možné cesty. Pomoz jiným a pomůžeš sám sobě mě ještě neopustilo, přestože sám vlastně nic neznamenám a mnoho nemám. Také proto jsem se držel příliš při zemi. Velkorysost projektu a sebedůvěra absentovala při apatii a rezignaci okolí.

Když jsem přišel na bláznivý nápad-rozhlednu pro vozíčkáře, byl jsem vlastně 10let za odvážlivcem, který si nyní splnil sen. V pondělí 23. 05. 2005 informovalo Metro, že Pavel Martínek po10ti letech odmítání a nepochopení odborníků našel kamaráda, který byl schopen realizovat jeho sen. Mezi odvážlivci, kteří si vyzkoušeli Horymírův skok přes Vltavu byl herec Jan Potměšil a šest dalších handicapovaných. Sportovní klub Jedličkova ústavu provozuje 13sportů, také lukostřelbu a horolezectví. Spuštění ze 40ti metrů Vyšehradu do vzdálenosti 220metrů se bude ucházet i o zápis do Guinnesovy knihy rekordů.

Já mám také sen. Umožnit každé vnímavé bytosti prožít pocit krásy, pohody, klidu a bezpečí v nádherné rodné zemi s bohatou tradicí. Týká, nebo brzy se bude týkat každého z nás. Jak se zpívá v písni. Už se ti mládenče nohy třesou, na rozhlednu tě už nedonesou. Kdo může být kulturnější, než ten, kdo dělá desítky let v kultuře? Kdo může lépe porozumět textu písní? Lidské duši? Hlasu předků a přírody? Krajiny?

Hledám inteligentní chlapy, kteří by dokázali společně realizovat bláznivý nápad, že po nás nebude potopa, ale něco trvalého, co pomůže mnohým. Málem jsem zapomněl na manželky.

Takže stavba rozhledny by neměla být typizovaná, ale naopak specielně upravená pro horolezce z Jedličkova ústavu, ale i pro méně zdatné s pomalým výtahem, pro pohybově neúspěšné, což nevylučuje vhodnost pro běžnou turistiku a napojení na různě náročné okruhy. 

Připomeňme si

Turisté, ochranáři, milovníci přírody i lidé všeobecně potřebují chvíle odpočinku v panenské přírodě, zpěv ptáků a krásný rozhled ve vůni lesů a květin daleko více než wolkmeny na uších, mobilní zvonění nebo půl metrový reproduktor za sedačkou svého rychlého auta rozjíždějícího v horším případě náhodné tvory křížící mu cestu.

Pokud jsem se v tomto odstavci někoho dotkl neoprávněně tak se omlouvám velmi upřímně a s úsměvem. Lepší je řešit nedorozumění osobně. Dříve se lidé sešli v hospodě nebo na lavičce pod lípou a vyřešili na místě místní problém. Dnes o naší krajině chtějí rozhodovat lidé odkudsi, nedosažitelní za svou barierou vytvořenou z výše uvedených komponentů, které sice každý zná, ale málokdo ovládá.


 

Možnosti využití stávajícího prostoru jsou velice pestré.

Od sporných – větrná elektrárna pro obec

- zlepšení signálů pro Sazenou

- vyhlídková věž pro turisty u křižovatky

- relaxační areál na rozcestí turistických cest červené a zelené (hypo)

- zalesnění pro využití biomasy

- naučná stezka spojující Dvořákovu stezku s cyklostezkou Unileveru

- pokračování archeologického výzkumu v perspektivních lokalitách Dolního Povltaví (od Levého Hradce a Budče až po Říp a Mělník a Velvarsko-Slánsko. /wwwVepřek.cz/ )

Po obnovení stepních společenství na okraji lesa pro původní druhy bylin i živočichů, dnes téměř vymizelých intenzivní zemědělskou a technickou aktivitou v blízkém okolí

Jakékoli další zásahy jen zhorší už tak kritickou situaci

- v ohrožené kolonii skřivánků

- v populaci srnčí zvěře(plachá zvěř nebude mít již žádnou možnost úniku přes planinu)

- zajíci a bažanti byli snad již vyhubeni

- kolonie syslů a hrabošů sloužících za potravu káněti jsou ohroženy

- teplomilná květena zmiňovaná ve vlastivědných knihách – zničena

- vzrostlé stromy jsou káceny na palivo

Na dlouhá léta bude omezen vstup do celého areálu pro turisty a hlavně pro místní, používající zdejší část Dvořákovy stezky k odpočinku od hluku dole ve vsi(způsobenému silniční a železniční dopravou.Výstražné zvuky železničního rozhlasu, rychle jedoucí těžká vozidla, otřesy, sirény, motorky, nárazy z mostu jsou často v nesnesitelných hodnotách.)

Vodní režim a vzdušné proudění bude změněno.

Výhled na České Středohoří bude navždy ztracen.

Výhled na Bezděz, Ještěd a Mělník bude omezen.

Hodnotné pozemky, přístupné po obecní cestě budou znehodnoceny a odtěženy za hodnotu půdy nízké kvality…..


 

Otázka od blonďáka Kateřině

Jak je to možný

Proč nikdo nechce bezbariérovou multifunkční rozhlednu otevřenou zkušebně až do soumraku?

Záměr vybagrovat ostrožnu zasahuje do nadregionálního systému ekologické stability

Je možné zachránit alespoň 5 z 35ti ha?

To je přece taky skandál. Kousek ČESKÉ PŘÍRODY zmizí kdesi v Německu nebo Bulharsku v základech hypermarketu.

PO ROCE  červen 2006

Vyhlídkový bod na rozcestí je stále více ohrožen přes odmítavé stanovisko obcí a loňské petice občanů.

Vybagrování vrstevnic 220-230m.n.m. nemůže podle úřadů zhoršit situaci v devastované krajině dolního Povltaví. O trvalém a nenávratném znehodnocení Dvořákovy stezky a tím celé E 10 s návazností na zelenou turistickou stezku s výhledy na vzdálené hory by se mělo rozhodnout na Kladně, v městě horníků.Mnohaleté stromy v blízkosti příjezdové cesty jsou také ohroženy spolu s ostatním společenstvím.Pohled na Středohoří bude tak navždy ztracen.

Doporučuji Vám podívat se na https://vrba-povltavi.estranky.cz/ a na doplnění foto. http://navraty.rajce.net/ hezký den a příjemné léto v náručí přírody. V.J.V.

(vlastně to začalo neoznámenou krádeží 2.-3.2004 )

 

Podle měření provedených v srpnu 2005 je tento poměr (iontů kladných a záporných) v Praze hrubě narušen a životním funkcím nebezpečný.Nedostatek záporných iontů způsobuje nervozitu, bolesti, změny tlaku, alergie, deprese, VÝPADKY paměti,zraku, libida, způsobuje a urychluje stárnutí tkání. Hygienické normy na pracovištích- 500-i/cm3.Václavské nám. – naměřeno- 90-i/cm3.Ve společných kancelářích s klimatizací dokonce jen 5-i/cm3. V takových podmínkách by se člověk neměl zdržovat zejména dlouhodobě a opakovaně.Řešení je ale dnes již možné umělým vitalizováním místností. Naproti tomu volná příroda nabízí dokonalé a levné řešení.

Prospěšné záporně nabité ionty se projevují příjemnými pocity při východu slunce, v lesích, horách,při proudění vzduchu mezi rostlinami, zkrátka tam, kde se cítíme nevysvětlitelně dobře.Taková místa je třeba objevovat,chránit a nedovolit žádnému necitlivému ignorantovi,aby tyto poslední oazy jakýmkoli způsobem nenávratně zničil.Člověk prý denně vdechne35000 litrů vzduchu.Jeho jakost nás může léčit nebo zahubit.Skřivánci přiletěli sami. Ale už neodletěli. Co vy na to pane K. ?

Co s tím uděláme?


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

rozhledna u sousedů

(Jirka ze Syslovic, 4. 5. 2011 9:10)

Navštívil jsem rozhlednu v Saském Švýcarsku. Parkoviště zdarma. Přístup po chodníku i pro vozíčkáře. Vstup po zaplacení do automatu včetně výtahu l eu. Přístup i po schodech na plošiny.360 stupňů rozhled .